Restafval

Stap 1

Inzameling restafval

Natuurlijk willen we afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden verzamelen, maar er zal altijd een deel overblijven dat niet recyclebaar is door bijvoorbeeld vervuiling. Deze stroom noemen we restafval en wordt verbrand om energie op te wekken.

Waarom verzamelen?

Waar vroeger het restafval op de vuilnishoop terechtkwam wordt het nu duurzamer ingezet. Tegenwoordig gaat het naar verbrandingsovens oftewel afvalenergiecentrales (AEC). Door het restafval te verbranden wordt energie opgewekt. Het bodemas dat overblijft na verbranding gebruikt Rijkswaterstaat als bouwstof voor de ophoging van wegen.

Hoe verzamelen?

Restafval verzamel je in de gewenste maat kunststof of stalen rolcontainer(s) die je met vaste regelmaat laat legen. Bij echt grote hoeveelheden kan je gebruikmaken van een afzetcontainer of perscontainer waarbij de container wordt gewisseld wanneer deze vol is.

Wat zegt de wet?

De Wet milieubeheer heeft als uitgangspunt dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Heb je hier hulp bij nodig? Wij helpen je graag om aan de wet te voldoen, lees meer over onze afvalscan.

Stap 2

Verwerking restafval

Restafval is het afval dat overblijft nadat we alle recyclebare stromen eruit hebben gehaald. Van de bijna 500 kilo afval die we jaarlijks per persoon weggooien belandt ongeveer 200 kilo bij het restafval, dat zijn zo’n 50 vuilniszakken per persoon per jaar!

Hoe wordt restafval verwerkt?

Nadat alle recyclebare stromen, zoals metaalpapier en kartonplastichoutglas en GFT uit het afval zijn gesorteerd gaat het restafval naar grote moderne afvalenergiecentrales (AEC). Er zijn 12 van zulke afvalenergiecentrales in Nederland. Daar wordt het afval verbrand om zo duurzame energie te produceren. Bij de verbranding van het afval komt veel warmte vrij dat gebruikt wordt om stoom op te wekken. Door deze stoom door een turbine te leiden wordt het omgezet in energie waar het energienetwerk weer gebruik van kan maken. Huishoudens en bedrijven kunnen van elektriciteit en warmte worden voorzien doordat hun eigen restafval wordt verbrand.

Hoe wordt restafval gerecycled?

Na verbranding in een afvalenergiecentrale blijven verbrandingsresten over zoals bodemas, een zwart korrelig materiaal. Dit materiaal gebruikt Rijkswaterstaat als bouwstof voor ophoging en fundering van wegen, fly-overs en geluidswallen. Is er ook nog metaal in het residu te vinden? Dan wordt dit ingezet voor metaalrecycling.

Stap 3

Energie en grondstoffen uit restafval

Restafval wordt op duurzame wijze verwerkt in Nederland. Uit het afval worden waardevolle grondstoffen en energie gehaald. Die grondstoffen worden weer hergebruikt en het afval wordt tijdens verbranding omgezet in duurzame energie. Opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het energienetwerk. Je afval is dus geld waard. Wij koppelen je bedrijfsafval dan ook aan je energieverbruik. Op deze manier profiteer je van het voordeel en zet je direct een belangrijke stap naar een circulaire onderneming.

Jouw afval laten inzamelen?

Neem direct contact op voor een vrijblijvende offerte!

Restafval

Wat gebeurt er met restafval dat verbrand wordt?

In onderstaande afbeelding (bron: AEB) zie je hoeveel grondstoffen er uit 1000 kg verbrand afval worden gewonnen. Mooi toch!

aebgrondstoffen

Jouw restafval is geld waard!

Je energiekosten verlagen door je restafval te laten verbranden en daarmee energie op te wekken? Vraag vrijblijvend de mogelijkheden aan.

Contact

De Graaf Groep B.V.
Hertzstraat 10
1446 TG Purmerend
Nederland
info@degraafgroep.nl
Tel: 0299-223 888
KVK: 36042774
BTW: NL802460550B01
BANK: NL80 ABNA 0410 4031 13

Nieuwsbrief ontvangen?