Tariefaanpassing 2022

Door verschillende ontwikkelingen in de markt zijn wij genoodzaakt vanaf 1 januari 2022 de tarieven voor onze afvaldienstverlening te verhogen. Graag geven wij een toelichting hierover.

NEA-index, kostenraming voor de transport- en logistiek branche
Wij volgen jaarlijks de kostenraming van Panteia/NEA waarin een inflatieverhoging voor de hele transport- en logistiek branche wordt vastgesteld. Er wordt gekeken naar alle relevante kostenposten zoals loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. Het NEA-index rapport dat hieraan ten grondslag ligt kunt u bij ons ter inzage opvragen.

Veiligheid
Ook in het afgelopen jaar zijn er helaas toch nog steeds veel branden bij afvalbedrijven geweest. Dit komt voornamelijk door batterijen, accu’s, matrassen en zonnecollectoren in het afval. Deze materialen moeten apart afgevoerd en verwerkt worden anders kunnen zij tot branden bij inzamelaars en verwerkers van gemengde stromen leiden.
Mede hierdoor zijn de verzekeringspremies flink gestegen naast de kosten voor extra maatregelen om brand te voorkomen

Invloed PFAS op verwerkingstarief bouw-en sloopafval
De problemen rondom de PFAS richtlijn zullen u niet ontgaan zijn, ook (zeef)zand en grond vallen onder de PFAS richtlijn waardoor extra maatregelen nodig zijn. Dit zorgt zodoende voor een hoger verwerkingstarief voor bouw -en sloopafval. Bij dakafval zijn er naast verscherpte acceptatierichtlijnen ook prijsverhogingen vanuit de eindverwerkers, dit draagt bij aan de tariefverhoging voor deze afvalstroom.

Wat voor invloed heeft dat op de kosten die wij u in rekening brengen?
Door bovenstaande redenen zijn wij, net zoals alle andere bedrijven in de afvalbranche, genoodzaakt de kosten door te berekenen aan onze klanten. De hoogte hiervan is per klant afhankelijk van de dienstverlening die wordt afgenomen en de afvalstromen die worden aangeboden. Wat dit voor u betekent ziet u terug op uw factuur.

Optimaal scheiden steeds belangrijker
Gezien de kosten van verwerkingsinstallaties en de hogere kwaliteitseisen die worden gesteld aan de afvalstromen is het scheiden van afval op de juiste wijze noodzakelijk. Onze focus ligt op het scheiden van afval bij de bron, zodoende zijn wij initiatieven als Paper for PaperProduct for Product en ZeroWaste gestart.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over onze duurzame initiatieven? 
Neem dan gerust contact met ons op via 0299-223 888 of via ons contactformulier.