Tariefaanpassing 2021

Door verschillende ontwikkelingen in de markt zijn wij genoodzaakt vanaf 1 januari 2021 de tarieven voor onze afvaldienstverlening te verhogen. Graag geven wij een toelichting hierover.

NEA-index, kostenraming voor de transport- en logistiek branche
Wij volgen jaarlijks de kostenraming van Panteia/NEA waarin een inflatieverhoging voor de hele transport- en logistiek branche wordt vastgesteld. Er wordt gekeken naar alle relevante kostenposten zoals loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. Het NEA-index rapport dat hieraan ten grondslag ligt kunt u bij ons ter inzage opvragen.

Veiligheid
Ook in het afgelopen jaar zijn er helaas weer veel branden bij afvalbedrijven geweest. Dit komt voornamelijk door batterijen, accu’s, matrassen en zonnecollectoren in het afval. Deze materialen moeten apart afgevoerd en verwerkt worden anders kunnen zij tot branden bij inzamelaars en verwerkers van gemengde stromen leiden.
Mede hierdoor zijn de verzekeringspremies flink gestegen naast de kosten voor extra maatregelen om brand te voorkomen

Wereldmarkt
De markt van vraag en aanbod voor ingezameld oud papier, karton en folies was in balans door de uitstekende afzetmogelijkheden in China en andere landen in het Verre Oosten. China heeft in het afgelopen jaar haar grenzen grotendeels gesloten voor deze grondstoffen uit Europa en de Verenigde Staten. De nieuw gebouwde productiecapaciteit in Europa is hiervoor nog geen voldoende vervanging en door Corona is de afzet onzeker. Dit zorgt voor een overschot in Europa.

Hogere kwaliteitseisen oud papier/karton bij afnemende inzamelkwaliteit
De kwaliteitseisen nemen ook steeds verder toe, terwijl de kwaliteit van het ingezamelde oud papier afneemt als gevolg van inzamelsystemen en -methoden die meer zijn gericht op vermindering van de hoeveelheid restafval dan de kwaliteit van recyclingstromen. Oud papier bedrijven moeten steeds hogere kosten maken om een kwalitatief hoogwaardige grondstof af te leveren bij de internationale papierindustrie. Daarnaast is het aandeel verpakkingskarton in de inzameling steeds groter geworden. Dit betekent in de praktijk: meer volume, minder gewicht en lagere opbrengsten. Marges komen hierdoor steeds verder onder druk.

Invloed PFAS op verwerkingstarief bouw-en sloopafval
De problemen rondom de PFAS richtlijn zullen u niet ontgaan zijn, ook (zeef)zand en grond vallen onder de PFAS richtlijn waardoor extra maatregelen nodig zijn. Dit zorgt zodoende voor een hoger verwerkingstarief voor bouw -en sloopafval. Bij dakafval zijn er naast verscherpte acceptatierichtlijnen ook prijsverhogingen vanuit de eindverwerkers, dit draagt bij aan de tariefverhoging voor deze afvalstroom.

Verzadiging in houtmarkt
Er is minder vraag naar recyclinghout door de afzet van vers hout tegen lage prijzen. Meerdere stormen en tijden van droogte hebben verschillende bossen verzwakt, waardoor de schorskever zijn opmars heeft gemaakt. Het vellen van bomen is een middel dat wordt toegepast om de schorskever tegen te gaan en zodoende komt er veel hout op de markt.
Daarnaast worden de fabrikanten van spaanplaat geconfronteerd met een terugloop van de afzet.

Beperkte capaciteit bij verwerkingsinstallaties
Al langer speelt de beperkte capaciteit bij verwerkingsinstallaties een grote rol. De verwerkingsinstallaties kunnen het aanbod voor de verwerking van afval niet aan en er worden hogere eisen gesteld aan de afvalstromen die worden aangeboden. Zodoende worden acceptatievoorwaarden van recyclingbedrijven aangescherpt waardoor afvalstromen van lage kwaliteit een intensievere bewerking vragen. Dit heeft een negatieve invloed op de kosten.

Wat voor invloed heeft dat op de kosten die wij u in rekening brengen?
Door bovenstaande redenen zijn wij, net zoals alle andere bedrijven in de afvalbranche, genoodzaakt de kosten door te berekenen aan onze klanten. De hoogte hiervan is per klant afhankelijk van de dienstverlening die wordt afgenomen en de afvalstromen die worden aangeboden. Wat dit voor u betekent ziet u terug op uw factuur.

Optimaal scheiden steeds belangrijker
Gezien de beperkte capaciteit van verwerkingsinstallaties en de hogere kwaliteitseisen die worden gesteld aan de afvalstromen is het scheiden van afval op de juiste wijze noodzakelijk. Onze focus ligt op het scheiden van afval bij de bron, zodoende zijn wij initiatieven als Paper for PaperProduct for Product en ZeroWaste gestart.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over onze duurzame initiatieven? 
Neem dan gerust contact met ons op via 0299-223 888 of via ons contactformulier.