PIM zomertour bij Product for Product

Ilse Zaal gedeputeerde van provincie Noord-Holland kwam afgelopen vrijdag met haar PIM zomertour op bezoek bij Product for Product. 

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) is een initiatief van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door KplusV, Innovate Today en ACE. Met PIM investeert de provincie in een duurzaam, innovatief en gezond midden-en kleinbedrijf. Vrijdag nam PIM zomertour een kijkje achter de schermen bij ons. Wij hebben laten zien hoe de afvalstromen die wij ophalen bij bedrijven worden gerecycled tot nieuwe circulaire producten. Deze producten kunnen ondernemingen, instellingen, overheden en ook particulieren via onze website (productforproduct.com) bestellen. Juist voor bedrijven, (lokale) overheden en instellingen zoals scholen, is het belangrijk dat zij vanuit hun maatschappelijke positie en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bijdragen om de impact die wij hebben op onze leefomgeving te minimaliseren.