Maatregelen Coronavirus

In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan. Het ophalen van afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Wij nemen nu maatregelen om de continuïteit van de inzameling van afval zo goed als mogelijk te garanderen.

Wij doen er dan ook alles aan om de afvalinzameling zo lang mogelijk en zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Daarom worden er nu maatregelen genomen om zo de kans op besmetting met het Coronavirus voor medewerkers, met name diegenen die in de inzameling werken, zo veel mogelijk te beperken.

Maatregelen
Hierbij volgen wij strikt de landelijke richtlijnen van het RIVM. Daarnaast nemen wij, vanwege het maatschappelijk belang van onze dienstverlening, een aantal preventieve maatregelen:

  • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis
  • Wij houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en onze klanten
  • Wij wassen onze handen extra vaak, schudden geen handen en niezen in de binnenkant van de elleboog. Daar waar nodig of verplicht dragen wij mondkapjes
  • Medewerkers in inzameling komen niet in groepjes bij elkaar (bijv. bij start dienst, of tijdens de lunch)
  • Medewerkers met gerelateerde klachten blijven thuis. Wij maken gebruik van sneltesten om onze medewerkers zo snel mogelijk te testen met een bijna directe uitslag.
  • Bijeenkomsten worden uitgesteld of geannuleerd
  • Afspraken met externen worden ook uitgesteld tenzij echt noodzakelijk

Aanpassen dienstverlening en facturatie

Om de continuiteit van onze dienstverlening te waarborgen houden wij alle bestaande routes van afvalstromen zoveel mogelijk intact. Waar aan de ene kant minder afval vrijkomt, komt er aan de andere kant juist extra afval vrij door bijvoorbeeld opruimingen en overtollige voorraden. Wij rijden de routes dan ook net als voor de coronacrisis.   

Wij ontvangen momenteel veel verzoeken omtrent het aanpassen van de ledigingsfrequentie of het tijdelijk stoppen van de dienstverlening. Wij kunnen ons dat heel goed voorstellen en begrijpen de zorgen van onze klanten. Graag horen wij van u hoe en per wanneer de dienstverlening moet worden aangepast, zodat wij dit logistiek direct kunnen verwerken.
Vanwege de vele verzoeken kan het zijn dat u komende periode nog een niet aangepaste factuur ontvangt. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk aanpassen en crediteren naar de werkelijke dienstverlening.  Wij vragen u hiervoor begrip. 

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u hier terecht. Hierbij dient u wel rekening te houden dat door het thuiswerken van het kantoorpersoneel de wachttijden soms langer kunnen zijn dan u normaal van ons gewend bent.