Gooi geen lachgascilinders bij uw afval

Gooi geen lachgascilinders bij uw afval

Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van lachgascilinders verboden en zit er geen statiegeld meer op. Sindsdien komen we steeds vaker deze cilinders tegen in onze afvalcontainers. En dat is gevaarlijk. Lachgascilinders kunnen ontploffen tijdens het vervoeren en verwerken van het afval en dat geeft schade. Om ervoor te zorgen dat wij ons werk veilig kunnen blijven doen zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen.

Wat wij doen wanneer wij afval bij ophalen
• Wij controleren iedere container op de aanwezigheid van lachgascilinders.
• Bij het waarnemen van een cilinder nemen wij foto’s en brengen u hiervan op de hoogte. De gevonden cilinder laten we achter bij u.

Wat u kunt doen
Wij vragen u dan ook geen lachgascilinders in uw afvalcontainer(s) te gooien. Laat ook bij voorkeur uw container(s) niet aan de weg staan. Staat uw container toch aan de weg? Wij kunnen dan een container met een ingebouwd slot bij u leveren. Heeft u een lachgascilinder gevonden? Gooi deze nooit bij het afval, maar lever de cilinder veilig in bij de milieustraat in uw gemeente.