Gevaarlijk afval

Stap 1

Inzameling gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen moet je apart verzamelen in verband met de risico’s voor veiligheid en gezondheid, maar ook om hergebruik mogelijk te maken. Daarnaast verplicht de wetgever om gevaarlijke afvalstromen gescheiden te houden en gescheiden af te geven.

Waarom scheiden?

Gevaarlijk afval moet je niet alleen van ander afval scheiden maar de verschillende soorten moet je ook niet mengen. Dit is noodzakelijk omdat een combinatie van stoffen voor een gevaarlijke reactie kan zorgen. Onder gevaarlijk afval verstaan we afvalstoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of het milieu. Branche specifiek afval zoals ziekenhuisafval valt hier ook onder. Welke afvalstoffen als gevaarlijk zijn aangemerkt wordt bepaald door de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Gevaarlijke afvalstromen die bij veel bedrijven vrijkomen zijn onder andere TL-buizen, verf, oplosmiddelen, spaarlampen, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, asbest, accu’s en batterijen. De term Klein Gevaarlijk Afval (KGA) gebruiken we wanneer bedrijven kleine hoeveelheden verzamelen, tot 200 kg per afgifte.

Hoe verzamelen?

Gezien het gevaar en de te volgen veiligheidsprocedures is het uitermate belangrijk om via persoonlijk contact met elkaar af te spreken hoe je het afval gaat verzamelen en hoe het wordt afgevoerd. Vaak maak je gebruik van afgesloten ‘containerhuisjes’. Veiligheid gaat voor alles!

Wat zegt de wet?

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om gevaarlijke afvalstoffen gescheiden te verzamelen en gescheiden af te geven.

Stap 2

Verwerking gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval kan een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu. Maar door er goed mee om te gaan kan het ook uit waardevolle grondstoffen bestaan!

Hoe wordt gevaarlijk afval verwerkt?

De verwerking van al het gevaarlijk afval is erop gericht om de verontreiniging eruit te halen en het zo te bewerken dat de er in aanwezige waardevolle metalen en vluchtige stoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Iedere soort wordt op een andere manier en op andere locaties verwerkt. Ze worden eerst allemaal op type gesorteerd, dat gaat machinaal of met de hand. De ene gevaarlijke stof wordt vervolgens intens gereinigd (bv. afgewerkte olie), de andere extreem verhit (bv. asbest) en weer een andere wordt omgesmolten (batterijen). Voor de meeste gevaarlijke stoffen gelden daarbij strenge wettelijke bepalingen, om de gezondheid en het milieu te beschermen.

Hoe wordt gevaarlijk afval gerecycled?

De basis olie die overblijft na reiniging van afgewerkte olie wordt ingezet in de smeermiddelenindustrie, maar ook in diverse brandstoffen. Een klein deel van de ingezamelde verf kan direct hergebruikt worden als gerecyclede verf. Na het verhitten van asbest op 1000 graden kan het veilig worden vermalen en ingezet als bouwstof in de kalk-, asfalt-, cementindustrie. Het kwik uit verwerkte TL-buizen en spaarlampen is zuiver genoeg om opnieuw in de chemische industrie te gebruiken. De metalen die uit accu's en batterijen worden herwonnen, worden hergebruikt in alle mogelijke producten. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Bij de verbranding van ziekenhuisafval komt duurzame energie vrij.

Stap 3

Circulaire producten van gevaarlijk afval

Smeerolie, verf, kwik, metalen, dakgoten, spijkers, staaldraad en nieuwe batterijen. Allemaal materialen en producten gemaakt van gerecycled gevaarlijk afval. Wil jij deze producten bij ons terug kopen? We horen graag jouw wensen zodat we daar samen de beste oplossing voor je verzorgen.

Jouw gevaarlijk afval laten inzamelen?

Neem direct contact op voor een vrijblijvende offerte!

gevaarlijk-afval

Contact

De Graaf Groep B.V.
Hertzstraat 10
1446 TG Purmerend
Nederland
info@degraafgroep.nl
Tel: 0299-223 888
KVK: 36042774
BTW: NL802460550B01
BANK: NL80 ABNA 0410 4031 13

Nieuwsbrief ontvangen?