Acceptatievoorwaarden
De Graaf Metaal

Bij De Graaf Metaal hanteren we acceptatievoorwaarden voor de inname van goederen bij onze metaalwerf.

Aanmelding metalen

De aanmelding van metalen kan vooraf telefonisch of bij ons op locatie mondeling plaatsvinden. Aan de hand van de door jou verstrekte informatie en de door ons uitgevoerde visuele inspectie, ondersteunt door onze kennis en ervaring, stellen wij de soort en kwaliteit van het materiaal vast. Mocht er twijfel zijn over de metaalsoort of legering dan nemen we monsters van de materialen. We zullen deze monsters analyseren met behulp van een metaalanalyseapparaat zodat de samenstelling en de kwaliteit van het aangeboden materiaal kan worden vastgesteld. Afspraken over de kwaliteit van de aangeboden materialen en de prijs die daarvoor wordt uitbetaald zijn met bestaande klanten reeds overeengekomen. Bij afwijkende goederen of wanneer het nieuwe klanten betreft worden er ter plaatse afspraken gemaakt.

Inname metalen

Om de hoeveelheid aangeleverd materiaal te kunnen vaststellen worden de goederen gewogen. Dit kan bij grotere aantallen vooraf op onze geijkte weegbrug. Bij kleinere aantallen beschikken wij over geijkte weegschalen in de metaalloods. Wanneer de materialen zijn ingewogen, aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, volgens afspraak worden aangeleverd en er een inkoopprijs is overeengekomen mag er gelost worden op onze locatie. Een medewerker van De Graaf Metaal zal de overdracht accepteren en de uitbetaling goedkeuren. Of de aangeleverde goederen worden geaccepteerd bepalen onze medewerkers ter plaatse. Zij zijn namens De Graaf Metaal bevoegd om hierover te beslissen. Wanneer metalen aan onze gestelde acceptatievoorwaarden en dus kwaliteitseisen voldoen vertegenwoordigen de metalen een positieve waarde en krijg je een vergoeding uitbetaald. Het is dus niet alleen in het belang van het milieu en de veiligheid van onze medewerkers, maar ook in je eigen belang dat de aangeboden materialen op geen enkele manier afwijken van de gemaakte afspraken. Wanneer er onverhoopt toch verkeerde materialen bij ons worden aangeleverd wordt de ontdoener aansprakelijk gesteld en kosten voor opruiming en/of verwijdering aan de ontdoener in rekening gebracht. Bij overtredingen van de wet zijn wij genoodzaakt de wetgever hiervan op de hoogte te stellen.

Wat wordt niet geaccepteerd bij de inkoop van metalen / aftrekprijzen bij inname:
Autobanden met velg afkomstig van auto’s  – € 15 -, aftrek per band.
Autobanden met velg afkomstig van overige voertuigen – € 25 -, aftrek per band.
Autowrakken + scooterwrakken en overige voertuigwrakken – Afmeldcertificaat van RDW nodig.
Batterijen en / of/ PB / Ni/Cd accu’s groter dan 8 cm in gereed en voormateriaal – Worden geweigerd. € 500 -, aftrek per stuk indien meegeleverd
Lion en / PB / of lithium batterijen/accu’s groter dan 8 cm in gereed en voormateriaal – Worden geweigerd. € 500 -, aftrek per stuk indien meegeleverd.
Beeldschermen en beeldbuizen – Worden geweigerd.
Gasflessen/tanken/brandblussers en zuurstofcilinders. -Moet in twee delen zijn en de kraan bovenop moet verwijderd zijn. – € 150 aftrek -, per stuk.
Grondtank Leeg en schoon – Alleen geaccepteerd met reinigingscertificaat.
Koelkasten / vriezers –  Worden geweigerd. € 15 -, aftrek per stuk indien meegeleverd.
Kluizen – Worden geweigerd, indien ze in een vracht zitten € 150 -, aftrek per stuk.
Kleine en grote huishoudelijke elektrische apparaten – Kan gratis worden neergezet.
Remtrommels/ materialen – Worden geaccepteerd, mits asbestvrij.
Radioactief materiaal-  Meldingsplicht bij inspectie milieu, alle kosten voor de ontdoener.
Tanks (bovengronds) – Schoon, gasvrij, mangat open (reinings-certificaat/schoonverklaring verplicht)
Verfblikken met inhoud – Worden geweigerd.
Vaten (leeg en/of schraap leeg) – Worden geaccepteerd indien ze leeg zijn.

Overige afvalstromen/stoorstoffen worden nader bekeken en mogelijk berekend met vuilaftrek en mogelijke kosten. Huishoudelijke apparaten dienen gescheiden te worden aangeleverd.

Aanleverwijze metalen

Materialen kunnen op diverse manieren worden aangeboden in bakken, op pallets, in vaten, los uit bedrijfswagens of middels storting uit transportcontainers. Bij grotere hoeveelheden hebben wij ook de mogelijkheid om bakken te plaatsen op jouw locatie en deze bij volmelding op te halen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op. Ladingen die bij de weegbrug of op de weegschalen zijn ingewogen en waarvan na uitstorten blijkt dat deze niet voldoen aan onze acceptatievoorwaarden worden geweigerd. Deze ladingen staan door weging in het systeem en zijn zodoende geregistreerd. Indien de lading wordt afgekeurd kan de ontdoener de lading terugnemen of kunnen we afhankelijk van de afkeurreden op kosten van de ontdoener de lading door een specialist laten afvoeren. Bij verdenking van radioactieve besmetting vindt er een meting plaats van de eventueel ioniserende straling conform ‘Besluit detectie radioactief besmet schroot’ van 3 oktober 2002.

Vragen?

Heb je vragen over het inleveren van materialen of andere vragen over onze acceptatievoorwaarden? Neem dan contact met ons op via 0299 - 644 631.